it-swarm.com.de

Gibt es ein UML-Tool im Google Doc-Stil?

Ich suche ein gemeinschaftliches UML-kompatibles Werkzeug. Ich arbeite im Kontext zweier geographisch verteilter Teams und wir müssen an den entworfenen Modellen zusammenarbeiten. 

Gibt es ein webbasiertes UML-Modellierungstool mit Modellfreigabe?

33
kenneth.bary
39
Hippias Minor

Děkuji, Hippias Minor und Xaelis za nářadí. Vyzkoušel jsem GenMyModel, draw.io a Cacoo. Níže uvádíme tabulku s některými jejich výhodami, které jsem našel.

                    GenMyModel                                         draw.io                    cacoo
save            auto                                                        dropbox, drive, diskctrl+s
features freeonly public diagrams, 20 elements maxall                            25 sheets max
export          jpg, uml (xmi), pdf                                  png, jpg, pdf, html   png, pdf, ppt, vector
multiplayer :)                              +                              drive.draw.io           +

Všimněte si, že kakao a GenMyModel umožňují upravovat diagram pro mnoho uživatelů současně, takže je vidět změny hned za ostatními, které jsou provedeny Chcete-li spolupracovat s nástrojem draw.io, použijte drive.draw.io, musíte se však zaregistrovat do účtu google drive (s ním sdílí odkaz).

Jedinou věcí, kterou jsem již našel, je přidat nějakou geometrii, např. obdélník a pohybovat jako ukazatel, ale je to ošklivé. Bude rád za komentáře.

4
Deepscorn

Wenn Sie nach einem echten (UML-Konformitätsvalidierung, XMI-Export) webbasierten UML-Modellierungswerkzeug suchen, sollten Sie GenMyModel versuchen.

1
Xaelis